Uslovi

Kartica je namijenjena svim pacijentima koji nisu obuhvaćeni paketom Fonda. Cijena iznosi 52,00 eura i pokriva usluge u iznosu 173,00 eura. Usluge koje pokriva kartica su boldovane  (podebljane) u cjenovniku usluga.

Koliko koštaju stomatološke usluge za vlasnike Maxdent kartica?

Cijene stomatoloških usluga na koje vlasnik Maxdent kartice ostvaruje popust su date u tabeli:

VRSTA USLUGE STANDARDNA CIJENA SA MAXDENT KARTICOM UŠTEDA %
Stomatološki pregled €10.00 €3.00 €7.00 70.00%
Redovna kontrola sa UZK €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Prva pomoć €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Konsultacije – specijalistički pregled €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
BOLESTI ZUBA
Lokalna anestezija €0.00 €0.00 €0.00 0.00%
Kompozitni ispun V klasa €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
Kompozitni ispun jednopovršinski €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
Kompozitni ispun dvopovršinski €23.00 €6.90 €16.10 70.00%
Kompozitni ispun tropovršinski €25.00 €7.50 €17.50 70.00%
Amalgamski ispun jednopovšinski €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Amalgamski ispun dvopovršinski €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
Amalgamski ispun trpovršinski €25.00 €7.50 €17.50 70.00%
Terapija dubokog karijesa €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Vitalna ekstirpacija €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
Sredstvo za desenzibilizaciju pulpe €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Endodontsko liječenje jednokanalnih zuba €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Endodontsko liječenje dvokanalnih zuba €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Endodontsko liječenje višekanalnih zuba €15.00 €4.50 €10.50 70.00%
Liječenje gangrene €30.00 €9.00 €21.00 70.00%
Revizija punjenja kanala korijena zuba €30.00 €9.00 €21.00 70.00%
Helio nadogradnja €30.00 €9.00 €21.00 70.00%
Izbjeljivanje avitalnog zuba €60.00 €18.00 €42.00 70.00%
Izbjeljivanje zuba trejom (kućna varijanta) €140.00 €42.00 €98.00 70.00%
Izbjeljivanje u ordinaciji €230.00 €69.00 €161.00 70.00%
Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj oralnoj higijeni €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
Peskiranje zuba €20.00 €6.00 €14.00 70.00%
ORALNA HIRURGIJA
Rutinsko vađenje zuba €20.00 €6.00 €14.00 70.00%

Česta pitanja i odgovori

Koji je period korišćenja usluga koje pokriva kartica?

Period korišćenja (odnosno trošenja) iznosa od 173,00 eura počinje od momenta uplate 52,00 eura, i traje 12 mjeseci.

Kad mogu da kupim karticu?

Karticu možete kupiti već danas, a aktivirate je već prilikom prvog pregleda.

Da li može neko drugi da koristi moju karticu?

Kartica važi samo za vlasnika iste i ne može se pozajmljivati drugom licu, jer je važeća uz ličnu kartu.

Može li da se mijenja opseg usluga koje pokriva kartica?

Opseg usluga koje pokriva kartica se ne može mijenjati. Takođe, usluge se vrednuju po važećem cjenovniku.

Šta ako troškovi terapije premaše iznos od 173,00 eura?

Ukoliko plan terapije podrazumijeva trošak veći od iznosa 173,00, pacijent doplaćuje razliku.

Prijava za karticu

Ime i prezime

Vaš email

Telefon